Studiofotografie

In de studio is het heerlijk om alles uit de kast te halen. Je kunt de ideale werkomgeving of het gewenste productieproces nabootsen, de camera of het product in de meest bizarre hoeken hangen. Ik kan hier mijn vakmanschap tot uitdrukking brengen: spelen met diafragma, scherpte-diepte, belichting of de zwaartekracht tarten door voorwerpen te laten zweven. In mijn moderne studio komen grote voorwerpen of kleine tot leven. Vrijstaand gemaakt voor in een catalogus of een magazine.